Výjezdy v rámci programu ATHENS - listopad 2019 - přihlášky do 1. 10. 2019

Harmonogram pro listopad 2019

(všeobecné informace)

Termín akce:  16. – 24.11.2019 (u některých kurzů již 16.11.2019 dopoledne)
Termín kurzů: 18. – 22.11.2019

Čtěte pozorně ještě před vyplňováním přihlášky:

 1. Důkladně vyberte kurz, ať nejste zklamáni – projďete si zprávy Vašich kolegů, kde jsou informace o samotných kurzech, ubytování, dopravě, finančních nákladech…….
 2. Podle pokynu z centrály v Paříži uveďte minimálně 4 zvolené kurzy řazené podle vašich priorit. Pokud by byl první kurz obsazen, budete přeřazeni do další volby. Uvádějte ale opravdu kurzy, o které máte zájem!!! Pokud uvedete pouze 1 kurz, podstupujete riziko vyřazení v případě přeplněnosti kurzu!!!
 3. Do přihlášky uvádějte své jméno, příjmení a další údaje bez české diakritiky.
 4. Passport Number  číslo pasu nebo občanského průkazu
 5. Student Identity Number – osobní číslo
 6. Year of study – ročník studia (sčítá se Bc.+Mgr.+Ph.D.)
 7. Finanční podpora v poměrné výši jízdného a cca 60% předpokládaných pobytových nákladů je zajištěna pro všechny vybrané studenty (především 4. a vyšších ročníků).
 8. Výběr z přihlášených uchazečů provádí pedagogičtí proděkané jednotlivých fakult (bude zohledněn prospěch, počet uskutečněných zahraničních výjezdů apod.), ne rektorát ČVUT.
 9. Veškeré dotazy týkající se programu ATHENS směřujte prosím na Ing. Janu Dudkovou

 

Přihlášení:                               

 1. Přihláška (po přesměrování na příslušnou webovou stránku srolujte ke konci stránky a použijte zelené okno – APPLY FOR THE MARCH/NOVEMBER SESSION). Přes „APPLY HERE“ budete přesměrováni na aktuální listopadovou přihlašovací aplikaci, která bude spuštěna 01.09.2019 a uzavřena 1.10.2019.
 2. Dále pokračujte dle dokumentu: Postup pro přihlašování na program Athens zaslaný pařížskou centrálou. Vše je zde podrobně popsáno a neměl by být problém se přihlásit, pokud jednotlivé kroky dodržíte.
 3. Vzor vyplněné přihlášky, který Vám systém vygeneruje.
 4. Vytištěnou přihlášku = Registration form a podepsaný Student Commitment odevzdejte v úředních hodinách následovně:

            FBMI: 01.10.2019 do 11:00, místnost: B-431, Ing. Kulhánková

Důležité:

 • Programu ATHENS se lze zúčastnit (tzn. vyjet) obvykle pouze jednou!!!  V případě malého počtu zájemců je možné výjezd opakovat. Výběrové řízení je v kompetenci Vaší fakulty. Pokud jste se programu v minulosti již zúčastnili (vyjeli jste), můžete se do programu znovu přihlásit, ale počítejte s tím, že budou upřednostněni Vaši kolegové, kteří se programu prozatím nezúčastnili. Pokud jste podali v minulých bězích přihlášku a nebyli jste vybráni a programu jste se tedy nezúčastnili, můžete se samozřejmě hlásit opakovaně.
 • Program ATHENS je určen pro studenty ČVUT, kteří jsou zapsáni ve studijních programech v českém jazyce.
 • Veškeré dotazy týkající se programu ATHENS směřujte prosím na Ing. Janu Dudkovou.
 • Za účast na kurzu ATHENS nejsou na ČVUT přidělovány kredity.
 • Registrace na jednotlivé kurzy listopad 2019 bude Paříží spuštěna dne 01. 09. 2019 – více podrobností naleznete v záložce Harmonogram a přihláška.
 • Konečný termín podání přihlášek na kurzy listopad 2019 na FBMI: 01.10.2019 do 11:00, místnost: B-431, Ing. Kulhánková
Back to Top