Výběrové řízení na výjezdy

Přihlášky do 2. kola výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ v ZS/LS/celý rok (následujícího akademického roku 2021/2022) jsou otevřeny v termínu 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021.

STUDUJ VE SVĚTĚ

Přihlášku naleznete na www.mobility.cvut.cz

Přihlášky může podat každý student v akademickém roce 2020/2021 zapsaný ke studiu na FBMI již od 1. r. bakalářského studia výše.

Máte možnost se přihlásit na 3 místa fakultní, NEBO 3 místa rektorátní - tj. máte možnost si podat pouze jednu přihlášku. Doporučujeme přihlášky podávat spíše na smlouvy uzavřené na FBMI v rámci biomedicínského inženýrství.

Po řádném vyplnění přihlášky ji nezapomeňte odeslat koordinátorovi! Musíte to stihnout do půlnoci (tedy 23:59:59 hodin) dne uzávěrky. K odeslání přihlášky koordinátorovi slouží tlačítko "Odeslat" na detailu přihlášky.

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ V APLIKACI MOBILITY.

Seznam smluv FBMI s partnerskými školami zde (vhodné obory studia uvedeny u každé smlouvy).

FORMA TESTU

Vzhledem k současné situaci se písemné testy budou konat online, a to vždy ve dvou po sobě jdoucích dnech formou napsání dvou esejí na zadané téma (každý student tedy odevzdá celkem dvě eseje).
V přihlášce si tedy prosím vyberte termín, který je shodný pro dva po sobě jdoucí dny.
Více informací k organizaci písemného testu obdržíte týden před Vámi vybraným termínem.

Ústní pohovory

Ústní pohovory se v současné chvíli konat nebudou. Až v případě, že univerzita, na kterou budete nominováni, požaduje k Vašemu přijetí certifikát o úrovni jazyka, můžete být na svou žádost dodatečně přezkoušeni ústně panem Robinem Healeym, aby Vám mohl být certifikát vydán.

1. Pro studium v Německu nebo Rakousku (studium může být v němčině/v angličtině), musí zájemci absolvovat písemné testy pouze z jazyka, v kterém budou studovat

2. Psal jsem test v minulém kole (MBD nebo Erasmus)

V případě, že jste test psali v předchozích kolech na MBD nebo na ERASMUS+ a přejete si nechat si výsledky uznat, pošlete na email tereza.faltysova@cvut.cz print screen Vaší staré přihlášky s výsledky a požádejte o uznání výsledků pro toto kolo.

3. Mám mezinárodně uznávaný certifikát

Pokud vlastníte mezinárodně uznávaný certifikát, nemusíte na jazykový test. Pokud máte certifikát TOEFL, IELTS, CAE nebo FCE, vyberte tuto možnost v přihlášce www.mobility.cvut.cz a pošlete kopii certifikátu na: tereza.faltysova@cvut.cz
Dle Vaší dosažené úrovně Vám pak budou do výběrového řízení zapsány ekvivalentní body dle těchto kritérií – CTU ENGLISH TEST.

Z němčiny je třeba certifikát úrovně B2. Pak se prosím přihlaste se do kolonky studentů majících certifikát z jazyka.

4. Pokud chcete studovat v jiném jazyce, než je AJ nebo NJ

  • Dodejte k rukám Evy Kopecké potvrzení o znalosti daného jazyka.
  • Tato potvrzení by na žádost studenta měla vystavit příslušná jazyková katedra na fakultě.
  • Potvrzení musí být vystaveno v jazyce, v němž student bude v dané zemi studovat a musí obsahovat určení úrovně jazykových znalostí žadatele podle Evropského referenčního rámce jazyků.

Všichni uchazeči přihlášení do programu a schválení studijním (nebo vědeckým proděkanem fakulty v případě PhD. studentů) musí prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí.

Back to Top