Biomedicína o prázdninách

Datum akce
Místo akce
Praha

Ve dnech 17. až 26. srpna 2019 proběhl v Praze letní kurz pořádaný studentskou organizací BEST Prague pod záštitou rektora ČVUT v Praze. Kurzu se zúčastnilo celkem 23 studentů z technických univerzit z celé Evropy a jedna studentka z Kanady. Celá akce byla zaměřena na biomedicínské inženýrství, a proto byla akademická část pořádána ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou a Fakultou biomedicínského inženýrství. V pátek 23. srpna byla pro studenty připravena interaktivní přednáška zaměřená na urgentní medicínu a medicínu katastrof s prezentací sanitního vozu FBMI, kterou vedli Mgr. Pavel Böhm, Veronika Marešová (prezidentka BESTu), která je současně studentkou oboru zdravotnický záchranář naší fakulty a Filip Kubiš (student FEL). Účastníci měli možnost seznámit se s nejnovějším přístrojovým i materiálovým vybavením používaným v urgentní medicíně a rovněž s vybavením sanitního vozu. V druhé části prezentace byly představeny nejmodernější výukové pomůcky v podobě umělého dospělého pacienta i novorozence. Nechybělo ani základní školení první pomoci a nácvik resuscitace podle celosvětově platných doporučených postupů KPR.
Na interaktivní prezentaci byl velmi kladný ohlas a my se těšíme zase na přes rok.

Autor: Pavel Böhm, Veronika Marešová
Foto: Veronika Marešová

Back to Top