Biomedicínské inženýrství v Kambodži

Datum akce
Místo akce
Kambodža

ZAHAJUJEME 2. ETAPU ZAVÁDĚNÍ BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ V KAMBODŽI

Tým z katedry biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT za opory České rozvojové agentury vyjednávají o možnostech a způsobech podpory nově založenému studijnímu oboru biomedicínské inženýrství a pozice biomedicínských inženýrů v kambodžských nemocnicích.

Samotné založení studijního oboru je výsledkem předchozí mnohaleté spolupráce ČVUT FBMI a České rozvojové agentury s kambodžskými partnery, v rámci které došlo i k otevření nové speciální laboratoře pro výuku předmětů „Mechanika tekutin v biomedicíně“ a „Instalatérství ve zdravotnictví“.

„Tyto předměty by měly být jakousi prerekvizitou pro výuku navazujících předmětů zaměřených na již skutečnou práci se zdravotnickými přístroji. A právě na zavedení praktické výuky se zdravotnickými přístroji bychom se chtěli v tomto novém projektu soustředit,“ řekl prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a PR ČVUT FBMI.

„Nesetkáváme se každý den s tématem, v němž by Česká republika byla v rámci rozvojové spolupráce zcela první. V Kambodže jsme však jediným donorem, který se věnuje budování této důležité profese,“ zmínil během jednání s University of Health Sciences Jeho Excelence Mgr. Martin Vávra, velvyslanec ČR.

Mnohé kambodžské nemocnice disponují dostatečným množstvím kvalitních zdravotnických přístrojů, díky materiální podpoře zemí z celého světa. Nicméně zásadním problémem je, že se o tyto přístroje neumí nikdo „postarat“. Obecně mají biomedicínští inženýři na starost celý životní cyklus přístroje v nemocnici od nákupu, přes úvodní instalaci, školení personálu a pravidelný servis a opravy, po vyřazení v případě nemožnosti další opravy nebo hrozícímu nebezpečí pro pacienty či personál při použití tohoto přístroje. K této pro nás běžné praxi však v Kambodži nedochází. „A to bychom chtěli změnit,“ dodávají Ing. Šimon Walzel a Ing. Ladislav Bís z týmu katedry biomedicínské techniky ČVUT FBMI.

loga


 

Back to Top