Biošrot 2018

Datum akce
Místo akce
Přední Labská u Špindlerova Mlýna, chata Bumbálka

Tradice přípravných kurzů pro nové studenty FBMI byla založena již v roce 2004. 
Od té doby se každoročně scházejí noví studenti technických bakalářských oborů FBMI se svými budoucími pedagogy na týdenním přípravném kurzu. 
Biošrot FBMI se podstatně liší od přípravných kurzů organizovaných na jiných vysokých školách. Lze ho charakterizovat značným objemem odborných témat, která jsou ovšem podávána zábavnou formou a jsou integrována i do zábavných programů a her. V letošním roce byla pro studenty připravena témata a množství experimentů zaměřených na lékařskou techniku ARO a JIP, virtuální realitu, statistiku při výzkumných studiích, kardiostimulátory a krevní oběh, fyziku a fyzikální experimenty. Chemie byla letos zastoupena výukou chemických výpočtů a praktických experimentů v podobě výroby pyrotechniky pod vedením zkušených pyrotechniků, které zajišťují největší a nejznámější ohňostroje v České republice.   

Back to Top