Ceny Josefa Hlávky předány

Datum akce
Místo akce
Lužany u Přeštic

Dne 16. listopadu proběhlo na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic předání Ceny Josefa Hlávky. Cenu uděluje Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a z Fakulty biomedicínského inženýrství si cenu převzal Ing. Ondřej Klempíř, student doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika. 
Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. O jejím udělení rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha. Ocenění je spojeno s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 25 000 Kč pro každého nositele.

Blahopřejeme.

Foto: Zdeněk Hrabica 
 

Back to Top