Ceny z konference v Rumunsku

Datum akce
Místo akce
Rumunsko

Ve dnech 21. - 23. 11. 2019 se uskutečnila již tradiční konference IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering v rumunském Iasi.

Na konferenci bylo patrné výrazné zastoupení katedry biomedicínské techniky v hlavních sekcích konference, kdy se aktivně účastnili jak akademičtí pracovníci, tak Ph.D. studenti, ale také studenti navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínský inženýr.
V průběhu konání konference také proběhl workshop s názvem New Approaches in Respiratory Care, který moderovali doc. Rožánek a Dr. Kudrna.
Na konferenci obdrželi cenu pořadatelů MUDr. Lenka Horáková (Ph.D. studentka KBT) a doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. (zástupce vedoucího katedry KBT).

Celkově lze hodnotit reprezentaci FBMI na této konferenci jako velmi úspěšnou, což potvrzuje také zájem předních představitelů rumunských universit o aktivní spolupráci a výměnné pobyty jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky.

Blahopřejeme.

Ing. Petr Kudrna, Ph.D.

Back to Top