Děti poznávají hrou

Datum akce
Místo akce
Kladno

Páteční dopoledne 6. března se neslo v duchu „hrou k poznání“. 

Děti ze ZŠ Montessori Kladno zavítaly do laboratoří fakulty. Pedagogové si pro děti připravili jednoduché experimenty a ukázky. 

Necelou hodinu strávily v Laboratoři chemie a makromolekulární chemie, kde si pod dohledem Ing. Hany Kalábové vyzkoušely jednoduché chemické pokusy.
Poté pokračovaly exkurzí v Laboratoři kontaktních čoček, kde se jim věnoval Mgr. Jakub Král. S Ing. Tomášem Pokorným si vyzkoušely, jak vypadá svět pohledem termokamery, a viděly v činnosti 3 D tiskárnu. Ing. Petr Kudrna, Ph.D. představil malým návštěvníkům umělého pacienta, na kterém si mohli vyzkoušet princip resuscitace za pomoci ambuvaku.

Děti si v průběhu dopoledne dělaly poznámky, aby si pro sebe dnešní návštěvu co nejlépe uchovaly.

foto: I. Skopalová
 

Back to Top