Děti poznávaly taje mikrosvěta

Datum akce
Místo akce
Kladno

Taje mikrosvěta objevovali účastníci Dětské univerzity ČVUT na FBMI v Kladně

Malí účastníci DĚTSKÉ UNIVERZITY ČVUT navštívili na Fakultě biomedicínského inženýrství mikroskopickou laboratoř ve dnech 8. a 9. července. 
Mikrosvět byl ústředním tématem výukového odpoledne na fakultě. Děti se seznámily s mikroskopem, při mikroskopování si sami pod dozorem Mgr. Veroniky Vymětalové, Ph.D. připravily preparáty z nepatogenních mikroorganismů. Jako modelové organismy posloužily kultury kvasinek a řas, na kterých byla demonstrována jejich velikost a nutnost použití optického mikroskopu při jejich pozorování. 
Kladenský výukový blok byl doplněn informacemi o fakultě a povoláních, kterým se naši studenti učí, dále pak malým kvízem – Jak dobře znáš své tělo?, kdy děti umisťovaly do makety člověka pomocí razítek orgány a kosti člověka. Vyzkoušet si mohly i masáž srdce pod odborným dohledem a prohlížely si optické klamy.
Na závěr si děti namalovaly obrázek, který viděly v mikroskopu, namalovaly si vlastní placku a dostaly biologické pexeso.
Dětská univerzita je na ČVUT pořádána každé letní prázdniny a naše fakulta se jí ráda pravidelně zúčastňuje.

Foto: Ida Skopalová
 

Back to Top