Děti pronikly do tajů lidského těla

Datum akce
Místo akce
Kladno

Děti páté třídy ZŠ Kladno navštívily Fakultu biomedicínského inženýrství v Kasárnách, kde si prohlédly laboratoř anatomických modelů s plastinovanými lidskými těly a vyslechly si poutavé vyprávění Ing. Yulie Efremové, Ph.D. o lidském těle.

Potom si prohlédly plně vybavenou sanitku a studentky druhého ročníku oboru Zdravotnický záchranář je seznámily s prací záchranářů. Děti si pak mohly samy vyzkoušet masáž srdce, prohlédnout si celotělový simulátor kojence a své znalosti si ověřit v malém testu. 
Podle nadšených reakcí dětí i pedagogů si všichni dopolední interaktivní exkurzi užili.

Back to Top