DOD nabušený experimenty

Datum akce
Místo akce
Kladno

Na cca 20 laboratoří a učeben s experimenty bylo připraveno pro zájemce o studium. O zájmu z řad návštěvníků svědčí i fakt, že mnozí strávili na fakultě v laboratořích i několik hodin.

Dík patří našim pedagogům a studentům za skvělou prezentaci studia, projektů a vědy.

Back to Top