Ekonomika a management ve zdravotnictví 2020

Datum akce
Místo akce
Kladno

Dne 11. prosince 2020, od 08.50 do 15:30 probíhala již tradičně Studentská vědecká konference ČVUT s názvem Ekonomika a management ve zdravotnictví. Konference je každoročně pořádána pro studenty, absolventy i zájemce v problematice týkající se magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Tento rok konference probíhala prostřednictvím MS Teams (online).

Cílem bylo prezentovat nejnovější trendy v oblasti zdravotnictví se zaměřením na ekonomiku a management ve zdravotnictví, hodnocení zdravotnických technologií a klinické inženýrství. Prezentující studenti prezenční a kombinované formy studia magisterského programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví byli rozděleni do dvou online skupin (malý a velký přednáškový sál) dle témat svých prezentovaných prací. Po prezentaci vždy proběhla diskuse a hodnocení příslušnou komisí.

Na závěr konference byly na základě hodnocení a porady členů komisí vyhlášeny nejlepší práce pro kombinovanou a denní formu studia a nejlepší prezentace v jednotlivých online přednáškových sálech.

Jako nejlepší práce byly vyhlášeny:

Práce studentů denní formy studia: 
1. Tošovský Marek – Automatizace sběrů a zpracování dat o nákupech zdravotnické techniky
2. Haurová Anna – Využití mHealth a telemedicíny v klinickém hodnocení zdravotnických technologií
3. Nádvorníková Martina – Bezpečná nemocnice

Práce studentů kombinované formy studia: 
1. Janochová Helena – Analýza nákladů na výrobu transfuzních přípravků
2. Novotný Václav – Přínos laserové terapie do konceptu Mechanické diagnostiky a terapie u vertebrogenního algického syndromu
3. Tyč Daniel – Trendy a perspektívy na strane dopytu po zobrazovacích zdravotníckych prostriedkoch v Českej republike

Jako nejlepší prezentace byly vyhlášeny:

Prezentace – malý sál: 
Vlček Tomáš – Řízení rizik při uvádění zdravotnického prostředku na trh

Prezentace – velký sál: 
Bláha Jan – Anesteziologické informační systémy

Konference se zúčastnilo přes 50 účastníků.

Za organizační výbor
Ing. Ondřej Gajdoš
Katedra biomedicínské techniky, ČVUT FBMI
 

Back to Top