Fakulta se bude rozšiřovat

Datum akce
Místo akce
Kladno

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) získala novou budovu v Kladně v prostoru bývalých Kasáren. Současné dvě budovy fakulty (sedmipodlažní budova na nám. Sítná a stávající pronajatá dvoupodlažní budova v Kasárnách, ul. Sportovců) už totiž kapacitně nestačí. 
V posledních letech se Fakulta biomedicínského inženýrství rychle rozvíjí. Na podzim v roce 2018 byla dokončena rekonstrukce budovy sídla fakulty na nám. Sítná a bylo realizováno hned několik unikátních laboratoří v budově v Kasárnách. Pro výuku zejména zdravotnických oborů slouží Laboratoř anatomických modelů s plastinovanými těly a jejich částmi. V Laboratoři simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva je k výuce využívána virtuální realita pro simulaci mimořádných událostí. Na konci loňského roku pak byla za účasti odborníků z celé České republiky i ze Slovenska slavnostně otevřena Laboratoř robotické rehabilitace. Toto unikátní pracoviště disponuje špičkovými robotickými zařízeními pro obnovu chůze či úchopových funkcí ruky, a to především u pacientů s neurologickými či posttraumatickými diagnózami.
Nová budova, kterou nyní fakulta díky statutárnímu městu Kladno získala, bude muset napřed projít rozsáhlou rekonstrukcí. V současné době je zadáno zpracování architektonického projektu a studie proveditelnosti. Těšíme se, až v nově zrekonstruované budově zasednou naši studenti, zejména zdravotnických oborů a programů a bakalářského programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví.
sk.

foto: Bc. Jiří Ryszawy

 

 

Back to Top