FBMI má nový projekt mezinárodní spolupráce

Datum akce
Místo akce
Kladno

FBMI má nový projekt mezinárodní spolupráce

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT byla úspěšná v programu MŠMT Inter-Excellence II, kde získala financování pro projekt "Fluorescence polymerů po úpravě femtosekundovým laserem". Projekt navazuje na dlouholetou tradici fakulty v oblastech oftalmologie a materiálových věd.

Výzkum má přispět k úsilí o neinvazivní korekci implantovaných intraokulárních čoček u pacientů po operaci šedého zákalu. Díky tomu by mělo být možné změnit optické vlastnosti čočky v případě, že stávající nevyhovují pacientovi. Konkrétním cílem projektu je studium fluoroforů, které vznikají při laserové modifikaci oftalmických hydrogelů a o popis, jak tyto změny ovlivňují optické vlastnosti a strukturu hydrogelů.

Projekt bude realizován ve spolupráci s profesorem Waynem Knoxem z Univerzity v Rochesteru (USA), který je světově uznávaným expertem v oblasti femtosekundových laserů. "Ze spolupráce, zejména s plánovaným zapojením doktorandů a magisterských studentů, mám velkou radost. Věřím, že práce na projektu jim umožní nejen přístup k špičkovým technologiím a expertíze, ale také bude přínosná pro jejich osobní rozvoj," uvádí řešitel projektu Václav Petrák.

Projekt bude probíhat od 1. března 2024 do konce roku 2027.

Back to Top