FBMI na konferenci EURAG

Datum akce
Místo akce
Praha

Evropská federace seniorů ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT uspořádaly mezinárodní konferenci EURAG o zdravém a nezdravém stárnutí lidského mozku A CONFERENCE ON HEALTHY AND UNHEALTHY AGING OF THE HUMAN BRAIN.

Akce se konala 11. března 2023 v Praze u příležitosti 25. výročí působení České společnosti pro trénování paměti

Konferenci zahájil doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FBMI. Prezident EURAGu Dirk Jarré ve svém vystoupení zdůraznil potřebu posílení postavení seniorů a profesor Pavel Kalvach hovořil o zdravém a nezdravém stárnutí lidského mozku.  

Na konferenci se během dne vystřídala řada řečníků z několika zemí. V odpoledním bloku vystoupili se svými příspěvky i zástupci z FBMI, a to z katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, jmenovitě doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D., a z katedry informačních a komunikačních technologií v lékařství Ing. Jan Mužík, Ph.D., Bc. Karla Mothejlová a Ing. Robert Hoffmann.

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva dále představila na konferenci pět vyvinutých systémů pro diagnostiku a rehabilitaci: kamerový systém pro odhad emocí, přenosný posturografický systém, monitor fyziologických dat pro VR, akcelerometrický systém pro hodnocení rychlých pohybových aktivit, přenosný systém pro měření a hodnocení EEG, které vhodně obohatily program konference. 

Mgr. Milada Luisa Šedivcová z FBMI poskytla České televizi rozhovor k tématu telerehabilitace zde (začátek rozhovoru na 14,42 min).

 

Back to Top