FBMI slaví 19. narozeniny

Datum akce
Místo akce
Kladno

Fakulta biomedicínského inženýrství slaví 19. narozeniny

Právě dnes 27. 5. 2024 slaví Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 19 let od svého založení. Během svého působení se stala respektovanou vzdělávací a vědeckou institucí na poli biomedicínského inženýrství, zdravotnických studijních programů a ochrany obyvatelstva s 5 000 absolventy.

Za téměř 20 let své existence rozšířila své portfolio nabízených studijních programů na devět bakalářských, osm navazujících magisterských a tři doktorské. V současné době na fakultě studuje více než 1 700 studentů a podle stále rostoucího počtu přihlášek je zřejmé, že o studium na Fakultě biomedicínského inženýrství je trvalý zájem.

Co se týče výzkumné činnosti pracuje na fakultě 18 vědeckých týmů se zvyšujícím se potenciálem, což je vidět zejména na rostoucím počtu jak podaných, tak přijatých a realizovaných projektů, jakými jsou např. Fluorescence polymerů pro úpravě femtosekundovým laserem, Cévní náhrady z decelularizovaných tkání kadaverózních dárců modifikované kmenovými buňkami a 3D biotiskem, Cenově dostupný referenční MRI systém využívající nízkých magnetických polí nebo Chytrý systém pro nositelné ochranné pomůcky umožňující dohled a plánování policejních a armádních zásahů.

V příštím roce, kdy fakulta dovrší kulatých dvaceti let, bychom rádi rozšířili nabídku studia o výuku nanotechnologií, dokončíme rekonstrukci dalšího objektu, kde se počítá s výukou zejména zdravotních laborantů a také připravujeme řadu akcí jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost.

Back to Top