FBMI v projektu Hydronaut

Datum akce
Místo akce
Kladno

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT se podílí na unikátním vědeckém projektu Hydronaut

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) se podílí na unikátním vědeckém projektu Hydronaut, jehož cílem je sestrojit hlubinnou výzkumnou laboratoř a výcvikovou stanici založenou na kombinaci principu ponorky a kesonu, která umožní dlouhodobé pobyty pod vodní hladinou a simulaci kosmických misí pro tříčlennou posádku. Jde zejména o prototypní zařízení pro získávání informací k vývoji a stavbě dalších specializovaných zařízení. Tvůrcem laboratoře je Matyáš Šanda a do projektu jsou zapojeni odborníci z týmu biomechaniky a asistivních technologií katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva.

V rámci projektu se ponořili 5. června tři potápěči Matyáš Šanda, František Harant a Miroslav Rozložník v lomu v Jesenném a strávili 40 hodin v hlubinné laboratoři v hloubce 13 metrů, kde plnili úkoly vědecké mise.

Oblastí bádání týmu biomechaniky a asistivních technologií katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva je vývoj a optimalizace nositelných měřících systémů a zkoumání vlivu extrémních podmínek na lidský organismus speciálně vyvinutým softwarem. Dalším cílem byl pilotní experiment monitoringu emocí potápěčů pomocí vytvořeného počítačového programu, který využívá metod umělé inteligence a umožňuje sledovat dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v izolovaném extrémním prostředí. 

Cílem experimentů uvedené mise bylo zjistit, jak se lidský organismus vyrovnává s nezvyklým extrémním prostředím. Nositelné měřící systémy připevněné na těle potápěčů zaznamenávaly jejich zdravotní stav v hlubinné laboratoři o rozloze zhruba 20 m krychlových. „Poznání a pochopení chování lidského organismu za extrémních podmínek může být klíčové při výběru jednotlivců a týmů pro dlouhodobé pobyty ať už pod vodou nebo ve vesmíru,“ doplnil Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D., člen týmu FBMI. 
 

Back to Top