Improvizovaná laboratoř doma

Datum akce
Místo akce
Kladno

Laboratorní cvičení z měření, regulace a elektrotechniky v domácím prostředí

Aktuální situace neumožňuje studentům práci v laboratořích, proto jsme improvizované laboratoře vytvořili studentům přímo u nich doma.

Praktická část výuky předmětů Měření a regulace v biomedicíně a Elektrotechnika garantované katedrou biomedicínské techniky v rámci oboru Biomedicínský inženýr tak doplní výklad a pomůže k praktickému pochopení látky. Studenti obdrželi výukové přípravky a pod online dohledem cvičících realizují dané úlohy.
V rámci těchto domácích cvičení zvládnou úlohy mj. demonstrující logické obvody, digitalizaci signálu, sériovou komunikaci a tvorbu komunikačního protokolu, komunikaci s periferiemi prostřednictvím SPI, I2C a OneWire, návrh automatu a regulátoru.

Ing. Roman Matějka
 

Back to Top