Kladno podporuje rozvoj FBMI

Datum akce
Místo akce
Kladno

V úterý 27. května 2019 proběhlo jednání děkana FBMI prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc., s primátorem Statutárního města Kladna Ing. Danem Jiránkem. Jednání se zúčastnil i zástupce primátora Ing. Václav Šubrt, CSc. 
Jednalo se o dalším rozvoji Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a možnosti podpory ze strany vedení města Kladna. Pozornost byla věnována zejména areálu bývalých kasáren v ulici Sportovců s cílem jeho efektivního využití pro potřeby Českého vysokého učení technického v Praze. 
Primátor Jiránek vyjádřil maximální možnou podporu fakultě v plnění jejích záměrů. Se zájmem vyslechl informaci, že gymnázium Kladno se stalo fakultní školou FBMI. V tomto svazku vidí mimo jiné i zvýšení zájmu maturantů o studium na FBMI ČVUT a možnou spolupráci v oblasti vzdělávání.
 

Back to Top