Konference LIFMAT úspěšná

Datum akce
Místo akce
Praha

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ SE ÚSPĚŠNĚ PREZENTOVALA NA KONFERENCI LIFMAT

Ve dnech 8. a 9. září se konala konference LifMat 2022 "Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu", mimo jiné i pod záštitou FBMI ČVUT. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT se zde prezentovala dvěma expozicemi.


V rámci prvního dne vystoupili na konferenci doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc, se svou přednáškou "Umělá inteligence jako nástroj pro zpracování dlouhodobých telemedicínských dat" a Ing. Jan Hejda, Ph.D., se zabýval "Možnostmi využití metod zpracování obrazu v medicíně".

Fakulta biomedicínského inženýrství se představila dvěma expozicemi, za katedru zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D., s týmem a za katedru informačních a komunikačních technologií v lékařství doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D., s týmem. K vidění byl například systém FlexiGuard a bezdrátový kapesní polygraf VLV Lab. Dalším samostatným vystavovatelem byla fakultní spin-off firma HomeBalance, s.r.o., se svým certifikovaným systémem a službou Homebalance Care.

Dále byla vyhlášena soutěž o nejlepší poster, které se zúčastnilo i několik posterů z FBMI. Nejúspěšnější z nich se stala Ing. Lýdie Leová, "Nositelné systémy pro hodnocení pohybu s využitím kinematické analýzy", která se umístila na druhém místě.

 

text a foto: Bc. Michaela Gaea Čolakovová

 

 

Back to Top