Konference Radikalizace, terorismus a ochrana obyvatelstva

Datum akce
Místo akce
Praha

Konference Radikalizace, terorismus a ochrana obyvatelstva

Dne 28. února 2019 se konala v budově Poslanecké sněmovny České republiky odborná konference pod názvem Radikalizace, terorismus a ochrana obyvatelstva. Konferenci pořádala Fakulta biomedicínského inženýrství, Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky a Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny České republiky. Konference byla určena pro odborníky z bezpečnostních sborů, akademické sféry a dalších institucí zabývajících se problematikou radikalizace, terorismu a ochrany obyvatelstva. 

Konferenci zahájila předsedkyně Výboru pro zdravotnictví prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., která je rovněž profesorkou FBMI. Úvodního slova se ujal první náměstek ministra vnitra JUDr. Ing. Jiří Nováček, který zdůraznil přínos akce z hlediska aktuálnosti projednávané problematiky a nutnosti prohloubení spolupráce akademické sféry a bezpečnostní praxe. Konference byla rozdělená do tří tematických panelů Bezpečnostní výzvy, Mezinárodní situace a možnosti spolupráce a Bezpečnostní praxe.
První panel otevřel prof. JUDr. et PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. s příspěvkem zaměřeným na problematiku radikalizace ve virtuálním prostředí internetu a sociálních sítí. Další příspěvky v panelu obeznámily zúčastněné s atributy radikalizace a násilných incidentů optikou různých vědních oborů. Zajímavý příspěvek přednesla doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., který zaměřila na komparaci a zhodnocení aktuálních případů z českého bezpečnostního prostředí. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA v závěru panelu shrnula nejvýznamnější bezpečnostní výzvy v této oblasti a nutnost mezirezortní spolupráce a vzdělávání.
V rámci druhého panelu vystoupili s poutavými příspěvky především představitelé současné politické scény. PhDr. Lubomír Zaorálek, Ing. Karla Šlechtová a Jan Kavan ve svých přednáškách shrnuli bezpečnostní a politické výzvy s ohledem na diskutované bezpečnostní hrozby a to především v kontextu mezinárodní situace a vývoje v Evropě. Předsedkyně Výboru pro zdravotnictví prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. zdůraznila potřeby ochrany měkkých cílů s akcentem na zdravotnická zařízení v kontextu hrozby terorismu a násilných útoků. Zástupce Policie České republiky pplk. Mgr. Jiří Procházka představil činnost Národní centrály proti organizovanému zločinu v oblasti radikalizace a terorismu.
Třetí panel konference byl zaměřen na konkrétní otázky bezpečnostní praxe. Zástupce Vězeňské služby České republiky pplk. Mgr. Lukáš Dohnal upozornil na rizika spojená s radikalizací ve věznicích. Ředitelka Probační a mediační služby České republiky představila úlohu služby a projekty spojené s detekcí radikalizovaných osob a vzděláváním pracovníků. Ředitel Správy uprchlických zařízení Mgr. et. Mgr. Pavel Bacík shrnul bezpečnostní rizika spojená s ilegální migrací a představil činnost správy na tomto úseku a v dalších sférách.
Příspěvky všech zúčastněných byly intenzivně diskutovány v rámci debatních sekcí, účastníci aktivně reagovali odbornými komentáři a zajímavými dotazy.
Konference se setkala s výrazně pozitivním ohlasem všech zúčastněných. Dokladem skutečného zájmu o tuto problematiku byla vysoká účast reprezentantů akademické sféry, bezpečnostních sborů a dalších relevantních institucí státního i nestátního bezpečnostního, vzdělávacího i preventivního sektoru.

Sborník z konference

PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

Back to Top