Lvíčata opět na FBMI

Datum akce
Místo akce
Kladno

Lvíčata opět navštívila biologickou laboratoř

Žáci ÚZMŠ Lvíčata si pod vedením Mgr. Jindřišky Černé (ÚZMŠ Lvíčata) a Mgr. Veroniky Vymětalové, Ph.D. (FBMI ČVUT) při dodržování protiepidemických opatření v rámci předmětu Věda dne 15. 9. 2021 opět na FBMI vyzkoušeli práci s mikroskopem v biologické laboratoři.  

Tématem setkání byla problematika cukrů (sacharidů) ve výživě, při mikroskopování si žáci připravili vlastní preparáty z různých materiálů obsahující polysacharidy. Za pořízení fotodokumentace práce žáků děkujeme paní Romaně Šiffnerové (FBMI ČVUT) a Mgr. Kateřině Židů (ÚZMŠ Lvíčata).
 

 

Back to Top