Lvíčata v biologické laboratoři

Datum akce
Místo akce
Kladno

Žáci ÚZMŠ Lvíčata ze čtvrté a páté třídy si pod vedením Mgr. Černé (ÚZMŠ Lvíčata) a Ing. Veroniky Vymětalové, Ph.D. (FBMI ČVUT) v rámci předmětu Věda ve dnech 16. a 20.9.2019 na FBMI vyzkoušeli práci v biologické laboratoři, seznámili se s základním vybavením mikroskopické laboratoře a tím, jak se realizuje experimentální práce ve vědě. Vyzkoušeli si přípravu a sepsání vlastního pracovního protokolu z prováděného experimentu s mikroskopováním (čtvrtá třída) a mikroskopováním a jednoduchou izolací DNA (pátá třída).

Back to Top