Náš CoroVent pomáhá pacientům

Datum akce
Místo akce
ČR

Plicní ventilátor CoroVent vyvinutý na ČVUT FBMI již pomáhá pacientům na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích po celé České republice

Ventilátory CoroVent vyvinuté na katedře biomedicínské techniky ČVUT FBMI, týmem pod vedením prof. Ing. Karla Roubíka, Ph.D., se již používají v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče při léčbě pacientů s respiračním selháním vlivem onemocnění Covid-19.

Jako první byl tento ventilátor napojen na pacienta 31. 10. 2020 na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí n. Labem. 

Nyní jsou ventilátory CoroVent instalovány v nemocnicích v Broumově, Liberci, Rychnově nad Kněžnou, Slaném, Žatci a již zmíněném Ústí n. Labem. 
V týdnu od 9. listopadu je v plánu umístit ventilátory do dalších jedenácti nemocnic po celé České republice.

 

Autor fotografie: MUDr. Josef Škola, EDIC, primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí n. Labem
 

Back to Top