Nejnovější poznatky z optiky a optometrie

Datum akce
Místo akce
Kladno

Koncem června proběhla na Fakultě biomedicínského inženýrství konference PROGRESSIVE MATERIALS AND OPTICS 2020, kterou uspořádala katedra přírodovědných oborů FBMI. 

Konference probíhala online a zaměřena byla na nejnovější poznatky z oboru optiky a optometrie - oblastmi refrakce, kontaktních čoček a oftalmologie. Součástí byl i blok zabývající se vývojem nových materiálů a možností měření v optice a optometrii, moderními postupy vyšetření oka a dalšími optickými jevy spjatými s touto problematikou.

Organizační výbor konference: Písařík Petr, Remsa Jan, Mikšovský Jan, Urzová Jana, Král Jakub, Žáková Markéta, Kučera Přemysl
 

Back to Top