Nová monografie na FBMI

Datum akce
Místo akce
Kladno

V listopadu vyšla v nakladatelství GRADA Publishing a.s. odborná monografie Hrozba radikalizace - Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti, jejíž autorkou je odborná asistentka katedry zdravotnických disciplín a ochrany obyvatelstva, Fakulty biomedicínského inženýrství, PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA. Publikaci vydalo nakladatelství Grada Publishing a.s.

Monografie se věnuje aktuálním otázkám, které jsou prioritou vnitřní bezpečnosti většiny států světa, 
protože bezprostředně ohrožují obyvatelstvo i základní pilíře demokratické společnosti, tedy bezpečnostní hrozbě terorismu a radikalizace. 
Přibližuje čtenářům nové jevy a trendy, ale také příčiny rostoucího násilí, které akutně ohrožuje země EU a nejzákladnější lidské právo, tedy právo na život. Publikace je doplněna přehlednými schématy, grafy a doprovodnou obrazovou dokumentací.

Blahopřejeme paní doktorce ke jmenování docentkou.
 

Back to Top