Nová odborná publikace

Datum akce
Místo akce
Praha

Vydána nová publikace Léčebná rehabilitace v geriatrii

Dne 16. března 2023 vydalo nakladatelství GRADA Publishing a.s. publikaci Léčebná rehabilitace v geriatrii. 

Na vzniku rukopisu se podílelo 17 autorů. Akademičtí pracovníci a externí přednášející Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a rovněž odborníci z Rehabilitačního ústavu Kladruby a Ústavu pro matku a dítě v Praze 4, Podolí. 

Text je rozdělen do 12 kapitol, které pokrývají celou problematiku rehabilitační péče o seniory. Od morfologie stárnoucího organizmu přes vybrané klinické obory (vnitřní lékařství, neurologie, gerontologie, chirurgie, ortopedie, balneologie) po psychologii a ergoterapii. Opomenuto není ani  posudkové lékařství včetně sociálních aspektů a základů protetiky.

Publikace tak vyplňuje oblast, která dosud byla v oborech léčebné rehabilitace opomíjena. Je určena nejen posluchačům vysokých škol, ale i fyzioterapeutům v ambulantní a nemocniční praxi, lékařům řady odborností a sociálním pracovníkům domovů pro seniory. V naší odborné literatuře jde o prioritní text. 

Úvodní slovo napsal p. Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví.
 

Back to Top