Nová publikace o FBMI

Datum akce
Místo akce
Kladno

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

jsem rád, že Vám mohu představit reprezentativní publikaci, kterou chceme oslavit 15. výročí založení naší fakulty. Na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT a souhlasného stanoviska Akreditační komise MŠMT ČR dne 27. května 2005 vznikla Fakulta biomedicínského inženýrství. Tuto významnou událost jsme chtěli důstojně oslavit již loni na konci května, ale pandemie covid19 bohužel všechny naše plány překazila.

Vzhledem k tomu, že se covidová situace zlepšuje, věříme, že byť se zpožděním naše založení spolu oslavíme (doufáme i v koncert v Betlémské kapli). První vlaštovkou (a věřím, že další budou následovat) je publikace, která mapuje našich 15 let života. My, kteří jsme na fakultě prakticky od prvních dnů, ale i mnozí z Vás, kteří jste svůj profesní i osobní život s fakultou spojili, vidíme, že roky intenzivní práce přinesly své ovoce. Díky tomu máme dostatek studentů, zvyšuje se počet doktorandů i studentů ze zahraničí, děláme kvalitní vědu a výzkum, publikujeme v prestižních časopisech, získáváme více a více projektů a grantů, rozšiřuje se mezinárodní spolupráce, „stoupáme“ i ekonomicky. Pyšníme se našimi studenty, studentským klubem „Bion“, fakultními plesy, prvák party, jejich odbornými přínosy pro fakultu i pro společnost, jejich sportovními úspěchy i lidskými postoji. Podařilo se nám vybudovat špičkové laboratoře a sestavit kvalitní vědecké týmy, pracujeme v prostředí, které je na vysoké úrovni. 

Každým dnem jsme se vyvíjeli, rostli a za prvních 15 let života jsme se stali fakultou, která se rozvíjí s největší dynamikou v rámci ČVUT. Naší práci ocenil vysokým hodnocením i Mezinárodní evaluační panel.

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, studentky a studenti. Chci upřímně poděkovat každému z Vás, protože to, čeho fakulta dosáhla, by bez Vás, bez Vaší práce a úsilí, nebylo možné dosáhnout. Ani reprezentativní publikace, která mapuje oněch 15 let našeho života, by bez Vašeho úsilí nevznikla.

Tuto mozaiku úspěchů naší „mladé slečny“, na kterou jsme všichni právem hrdi, si můžete stáhnout zde. Našich úspěchů je mnohem více, než je schopna publikace v daném formátu ukázat. Za 15 let jich totiž bylo bezpočet. Proto prosím o pochopeni, pokud někdo z Vás nenajde v této publikaci některý z nich. U těch nejlepších se prostě vše do daného formátu nevejde. A naše fakulta k těm nejlepším patří.

Publikace bude pro zájemce z řad zaměstnanců dostupná i v tištěné formě na našem PR oddělení (eva.kokesova@fbmi.cvut.cz). Dovolte mi právě teď poděkovat těm, bez jejichž úsilí by v tak krátké době naše publikace nemohla vzniknout. Pane proděkane Hozmane, paní Ing. Kokešová i paní Ing. Skopalová z PR, nesmírně oceňuji Vaše nasazení, Vaši iniciativu i ochotu pracovat nad publikací daleko nad rámec pracovní doby. Výsledkem Vaší práce jsem nadšený. 

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, studentky a studenti. Dovolte mi na závěr vyslovit přesvědčení, že s takovými lidmi na fakultě, jakými jste Vy všichni, zaměstnanci i studenti, nemám obavy o budoucí vývoj fakulty, ba naopak. Všem Vám za Vaše úsilí upřímně děkuji.
S úctou


Váš
Rosina
 

Back to Top