Nové projekty v obl. tkáňového inž.

Datum akce
Místo akce
Kladno

ZÍSKALI JSME DVA NOVÉ ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY V OBLASTI TKÁŇOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Výzkumná skupina Bioreaktory pro tkáňové a orgánové náhrady z katedry biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT získala dva nové projekty Agentury pro zdravotnický výzkum České Republiky.

„Pokročilé testování nových trombolytik: Inovativní model využívající přesnou strukturu trombu a jeho interakci s cévní stěnou při simulovaných patofyziologických podmínkách“, řešitel za FBMI doc. Ing. Roman Matějka, Ph.D. V rámci projektu budou testována nová hybridní trombolytika na cévních tkáňových nosičích založených na decelularizovaných a 3D biotisknutých substrátech v podmínkách simulující krevní proudění. Projekt je realizován ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně a Masarykovou univerzitou v Brně.

„Cévní náhrady z decelularizovaných tkání kadaverózních dárců modifikované kmenovými buňkami a 3D biotiskem“, hlavní řešitel  Ing. Jana Matějková, Ph.D. Tento projekt navazuje na předchozí výzkum v oblasti cévních náhrad a cílem je úprava decelularizovaných substrátů pro rekolonizaci pupečníkovými kmenovými buňkami pomocí 3D biotisku s využitím modifikovaných kolagenových hydrogelů. Připravené konstrukty budou testovány v animálním modelu. Projekt je realizován ve spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny v Praze.

Oba projekty začínají od května 2024 a běží do konce roku 2027.

Back to Top