Noví absolventi Ph.D. studia

Datum akce
Místo akce
Praha

Na slavnostním zasedání Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze v úterý 23. 11. 2021 byly v Betlémské kapli předány diplomy čerstvým absolventům doktorského studia.

Z Fakulty biomedicínského inženýrství obdrželi diplom absolventi doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika: Mgr. Slávka Neťuková, Ph.D, Ing. Petr Volf, Ph.D. a Mgr. Markéta Žáková, Ph.D. Čtvrtým absolventem je Ing. Jakub Zajíc, Ph.D., který se nemohl slavnostní promoce zúčastnit. 


Blahopřejeme.
 

Back to Top