Noví držitelé certifikátů

Datum akce
Místo akce
Kladno

Máme další držitele certifikátů v projektovém managementu 

Dne 5. 4. 2018 obdržela Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT akreditaci vzdělávacího programu s názvem Návrh a management projektu pro přípravu na certifikaci projektových manažerů podle IPMA® Individual Competence Baseline verze 4 pro stupeň NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ. Autorem, zpracovatelem a odborným garantem této akreditace je pan Ing. Jiří Petráček z katedry biomedicínské techniky. V rámci uvedené akreditace se mohou připravovat na získání definovaných kompetencí pouze studenti oboru Biomedicínský technik.

Realizace probíhala během letního semestru akademického roku 2019/2020 a na základě splnění všech podmínek byl 21 studentům uvedeného studijního oboru udělen certifikát, který potvrzuje, že studenti získali kompetence v oblasti projektového řízení verze 4, které jsou v souladu s mezinárodním standardem projektového řízení. Tito studenti mají pak možnost lépe se zapojit do různých projektů v rámci svého budoucího zaměstnání a případně aspirovat i na vedoucí pozice v řešitelských týmech.

Certifikáty předal studentům garant oboru, pan doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. z katedry biomedicínské techniky.

Jednalo se o následující studenty: Martina Beláková, Marie Blaháková, Barbora Bláhová, Dominik Čížek, Kateřina Heranová, Adam Hrabovský, Vladyslav Isaienko, David Janoušek, Jakub Kollár, Matyáš Korba, Tereza Kováčová, Zdeněk Linha, Matěj Mácha, Tereza-Marie Pecková, Zuzana Petrová, Marina Radić, Matyáš Rybín, Hana Šebestová, Michaela Široká, Pavel Vorel a Anna Vorlíčková.

Studentům blahopřejeme a věříme, že budeme moci tyto příjemné zprávy publikovat každý akademický rok a že počet držitelů této certifikace se bude zvyšovat, stejně jako se zvýšil i letos a to o 14 studentů oproti minulému akademickému roku.

Rádi bychom tak přispěli k širšímu a plnohodnotnějšímu uplatnění našich absolventů u jednotlivých zaměstnavatelů.


doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant oboru Biomedicínský technik
 

Back to Top