Ocenění budoucích záchranářů

Datum akce
Místo akce
Praha

Ocenění budoucích záchranářů

Studenti naší fakulty jsou u zaměstnavatelů velmi dobře hodnoceni. Svědčí o tom i řada děkovných dopisů. Jedním z nich je i dopis ředitele Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, MUDr. Petra Koloucha, MBA, děkanovi fakulty prof. MUDr. Jozefu Rosinovi, Ph.D., MBA, kde děkuje za pomoc studentů oboru Zdravotnický záchranář v době pandemie covid.

Z jeho dopisu vyjímáme: „Studenti ČVUT FBMI přistupovali ke své práci na základně Kundratka zodpovědně, pečlivě a s nasazením. Díky jejich pomoci nejen při dezinfekci sanitních vozů jsme byli schopni vracet vozidla rychleji zpět do provozu, aby byla k dispozici pro naše posádky. Společně jsme se tak postarali o to, aby naši zdravotníci byli tam, kde je pacienti potřebovali.“ „To, že jsme dokázali i v této situaci účinně pomáhat obyvatelům a návštěvníkům hlavního města, je zásluhou i Vaší fakulty a studentů, na které můžete být právem hrdí.“

 

Ocenění práce našich studentů si velmi ceníme a jsme na ně právem pyšní.


Ilustrační foto: archiv FBMI
 

Back to Top