Ocenění na konferenci EHB

Datum akce
Místo akce
Rumunsko

Ve dnech 9. - 10. 11. 2019 se uskutečnila již tradiční mezinárodní konference EHB International Conference on e-Health and Bioengineering v rumunském Bukurešti.

Na konferenci bylo patrné výrazné zastoupení katedry biomedicínské techniky v hlavních sekcích konference, kdy se aktivně účastnili jak akademičtí pracovníci, tak studenti doktorského studia, ale i navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínský inženýr.

Doc. Vladimíru Rogalewiczovi, CSc., bylo na konferenci předáno uznání za jeho obětavosti a nasazení při rozvoji hodnocení lékařských technologií a vzdělávání v oblasti biomedicínského inženýrství.

Ing. Šimon Walzel, student doktorského studijního programu Biomedicínské inženýrství získal, od Vědeckého výboru EHB třetí místo za příspěvek „Comparing Perfusion Index Between Fingers During Short-term Hypoxemia: Implications for SpO2 Monitoring“.

Čestné uznání za příspěvek získala Ing. Marija Gorelova.

Cenu za svůj příspěvek získali i Ing. Karla MothejlováDenisa Kaňoková a Ing. Valeriia Trukhan.

Blahopřejeme.

Back to Top