Ocenění pro prof. Dylevského

Datum akce
Místo akce
Kladno

OCENĚNA KNIŽNÍ PRÁCE prof. MUDr. IVANA DYLEVSKÉHO, DrSc.

Správní rada Nadace Český literární fond ocenila knižní práci prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc., „Klinická kineziologie a patokineziologie I. a II. díl“ Cenou Josefa Hlávky za rok 2021 v oblasti lékařských věd. 

Cena je udělována Nadací spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice. 

Předání cen se uskuteční na zámku v Lužanech u Plzně 29. 8. 2022 ve 14,30 h.

Blahopřejeme.

Back to Top