Podpořen projekt Inteligentní bílá hůl

Datum akce
Místo akce
Kladno

TÝM NAŠÍ FAKULTY ZÍSKAL PODPORU V PROGRAMU TRANSFEROVÉ VOUCHERY 2023
 

Tým z katedry informačních a komunikačních technologií v lékařství, ve složení: doc. Ján Lešták, prof. Jozef Rosina, doc. Pavel Smrčka, dr. Tomáš Veselý, Iva Klimešová, MSc. a doc. Hána jako řešitel, získal finanční podporu ve výši 500 tis. Kč v programu Transferové vouchery 2023 pro výzkumné organizace poskytovanou Středočeským inovačním centrem (SiC).

Program stanovuje relativně krátkou dobu realizace a to cca půl roku. To samo o sobě je velmi náročné, ale zase to svědčí o tom, že daný tým je připraven realizovat stanovený cíl a to jak po stránce věcné náplně, tak i po stránce složení týmu, kde jsou zastoupeni odborníci z různých oblastí.
 
Problematika, kterou tým řeší od roku 2021 se týká detekce překážek pro nevidomé a slabozraké. Řešení je funkčně i ergonomicky odladěno s cílovými uživateli a po ukončení projektu bude bezprostředně využitelné pro nevidomé a slabozraké jako nová asistenční pomůcka pro zrakově postižené.
  
Jedná se tak o další významný počin tohoto pracoviště naší fakulty v oblasti využití výsledků aplikovaného výzkumu v každodenním životě vybrané skupiny obyvatel naší země a zejména pak v regionu Středočeského kraje.
 

Back to Top