Právě vyšla nová monografie

Datum akce
Místo akce
Kladno

VYŠLA NOVÁ MONOGRAFIE BIOMEDICÍNSKÁ ERGONOMIE

V nakladatelství Grada právě vyšel první díl knihy BIOMEDICÍNSKÁ ERGONOMIE, jehož autorem je prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., z Fakulty biomedicínského inženýrství. 

Kniha poskytuje úvodní, především biologické a evoluční základy ergonomie. Ergonomie se v tomto konceptu stává typickým interdisciplinárním nebo spíše transdisciplinárním oborem. Transdisciplinární povaha dává ergonomii její postavení samostatné vědní disciplíny.

Tato monografie je určena jako učebnice nejen pro studenty Fakulty biomedicínského inženýrství, ale i FA, FS či FEL. 
Nyní autor připravuje druhý díl – tzv. průmyslová nebo ekonomická ergonomie.

Back to Top