Pražská technika - téma FBMI

Datum akce
Místo akce
Kladno

V Pražské technice 2/2020 je téma věnováno Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, neboť v květnu naše fakulta oslaví 15. výročí do svého založení. V tématu jsou představeny některé projekty, na kterých pracujeme, rozhovor s panem děkanem prof. MUDr. Ivanem Dylevským, DrSc. a osobnostmi, které jsou úzce spjaty s rozvojem FBMI.

Back to Top