Prestižní ocenění z Německa

Datum akce
Místo akce
Německo

Doktorandka katedry biomedicínské techniky FBMI ČVUT Ing. Veronika Ráfl Huttová získala ocenění Německé společnosti pro biomedicínskou techniku (DGBMT). S příspěvkem na téma Sensitivity analysis of a computer model of neonatal oxygen transport obsadila 6. místo mezi 10 oceněnými ve studentské sekci 54. ročníku mezinárodní konference BMT 2020, pořádané společně DGBMT a Univerzitou v Lipsku.

Konference BMT je celoněmecká konference zaměřená na biomedicínské inženýrství a lékařskou přístrojovou techniku. V letošním roce konference proběhla vzhledem k pandemii nemoci Covid-19 online.

Práce Ing. Ráfl Huttové vznikla pod vedením školitele doc. Martina Rožánka v rámci dlouhodobé spolupráce s profesorem Knutem Möllerem z Hochschule Furtwangen v Bádensku-Württembersku. Prestiž ocenění je zdůrazněna skutečností, že naše doktorandka byla jediná oceněná studentka z univerzity mimo oblast Německa, Rakouska a Švýcarska, kde je biomedicínské inženýrství zvlášť rozvinutý obor.

Back to Top