Prezentace na Future Port Prague

Datum akce
Místo akce
Praha

Future Port Prague  - festival, který umožňuje dotknout se budoucnosti. Mezi vystavovateli z industriálního odvětví, elektromobility, designu a virtuální reality, která se často dotýká biomedicínské problematiky byl i doktorad z Katedry biomedicínské techniky FBMI. Ing. Leoš Tejkl prezentoval aktuální možnosti pacientských simulátorů, které jsou i na FBMI zařazeny do výuky. Aktuálním trendem v této oblasti je posilování úlohy augumentované (rozšířené) reality, s čímž má Ing. Tejkl zkušenosti z úzké spolupráce KBT s Fyziologickým útavem 1. LF UK v Praze.   

Back to Top