Spolupráce s Medirecord CZ

Datum akce
Místo akce
Kladno

Na vzájemné spolupráci v oblasti výzkumných a vývojových aktivit a výchově nové generace odborníků v oblasti moderních technologií se podpisem memoranda 24. 9. 2020 dohodla Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT se společností Medirecord CZ, s.r.o. Za fakultu memorandum podepsal děkan prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA a za společnost Medirecord CZ, s.r.o. její ředitel Mgr. Jan Hykel.

Díky spolupráci budou moci naši studenti například realizovat specializované odborné stáže ve společnosti  Medirecord CZ, s.r.o. nebo realizovat bakalářské a diplomové práce. 

Smyslem spolupráce je definování a uskutečnění takových projektových záměrů, které budou reflektovat potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce ve vazbě na budoucí uplatnění studentů na trhu práce.

Za fakultu je koordinací spolupráce pověřen Ing. Petr Kudrna, Ph.D. z katedry biomedicínské techniky.
 

Back to Top