Student BME oceněn na konferenci Poster 2019

Datum akce
Místo akce
Praha

Student oboru Biomedicínský inženýr Bc. Marek Kordík byl oceněn na mezinárodní konferenci Poster 2019, která proběhla 23. 5. 2019 na FEL, ČVUT v Praze.
Cenu obdržel za prezentaci příspěvku „Assessment of Tidal Volume in High-frequency Oscillatory Ventilation“, který vznikl v rámci řešení diplomové práce pod vedením doc. Ing. Martin Rožánka, Ph.D. z katedry biomedicínské techniky.
 

Back to Top