Studenti na konferenci POSTER 2019

Datum akce
Místo akce
Praha

Studenti oboru Biomedicínský technik opět na mezinárodní konferenci POSTER 2019

Je již dobrou tradicí, že se studenti oboru Biomedicínský technik účastní mezinárodní konference POSTER. Tentokrát to byl již 22. ročník na ČVUT FEL a v rámci sekce Biomedical Engineering se účastnili dva studenti z FBMI z celkového počtu 15 v dané sekci. Jednalo se o následující příspěvky:
BI13
ICA decomposition as a basis for finding hidden EEG structures by dimension reduction methods
studentka Natálie Brožová
Vedoucí BP: Ing. Marek Piorecký

BI14
Airwave Oscillometry
student Tomáš Vlček
Vedoucí BP: Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.

I když v letošním ročníku nezískali uvedení studenti žádná ocenění, je třeba ocenit skutečnost, že se jako studenti bakalářského studijního oboru Biomedicínský technik přihlásili na takovouto konferenci, kde mají značnou konkurenci magisterských, tak i doktorských studentů a to jak z ČR, tak i ze zahraničí. Dále museli připravit 4 stránkový příspěvek v angličtině, který procházel odbornou recenzí programovým výborem, a před komisí museli prezentovat svůj poster v angličtině.
Na závěr je třeba také poděkovat vedoucím vedených bakalářských prací z katedry biomedicínské techniky, bez jejichž podpory by se studenti nemohli takovéto konference účastnit.


doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant oboru Biomedicínský technik
 

Back to Top