Studenti na kurzu u Armády ČR

Datum akce
Místo akce
Bechyně

ODBORNÝ KURZ PRO STUDENTY PROGRAMU BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATELSTVA U ARMÁDY ČR

Studenti 1. ročníku bakalářského studijního programu Bezpečnost a ochrana obyvatelstva absolvovali  u 15. ženijního pluku AČR v Bechyni odborný kurz se zaměřením na praktické dovednosti nezbytné pro krizové manažery.

V průběhu zajímavého třídenního kurzu studenti absolvovali praktický výcvik na lezeckém trenažeru Jakub, ukázky dekontaminační a pyrotechnické techniky AČR, orientační závod hlídek. Vyslechli si přednášky o organizaci a úkolech 15. ženijního pluku Armády ČR a Vojenské policie a  navštívili pracoviště krizového řízení Jaderné elektrárny Temelín.  

Kurz přispěl k lepšímu pochopení úkolů AČR v rámci řešení krizových situací nevojenského charakteru.

Poděkování za přípravu a řízení kurzu patří příslušníkům 15. ženijního pluku  a Vojenské policie Tábor. 


 

Back to Top