STUDENTI V PRVNÍ LINII

Datum akce
Místo akce
ČR

V první linii pomáhají i naši studenti

V dnešní době čelíme mnohým omezením a výzvám. Vlnu pomoci s bojem proti koronaviru vidíme všude kolem sebe. Nejinak je tomu i na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Naši studenti díky svému studijnímu zaměření (zejména zdravotnické záchranářství, ochrana obyvatelstva, fyzioterapie, biomedicínský technik) pomáhají v první linii v nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních. 

Zde jsou jejich příběhy.

Díky tomu, že naše fakulta sídlí v Kladně, je přirozené, že se studenti, jako například Pavlína Jalandžievová nebo Karel Vápeník, přihlásili jako dobrovolníci do Oblastní nemocnice Kladno. Od dubna do skončení mimořádné situace zde pracují na infekčním urgentu. U vstupu do nemocnice provádí triáž pacientů (jde o síto, které by mělo zachytit pacienty, kteří jsou v podezření, že by mohli být nakažení koronavirem nebo jsou pozitivní) Pavlína Kufová, která se tu střídá s dalšími kolegy studenty z fakulty. K tomu, proč pomáhá, odpověděla velmi jasně: „Protože si myslím, že je to tak správně.“  Dominika Pincová, studentka 2. ročníku Fyzioterapie, pracuje od vyhlášení nouzového stavu na JIP a 
ARO oddělní jako výpomoc rehabilitačnímu odd. a nyní pracuje na rehab. odd.

Dalších šest studentů pracuje v Nemocnici Na Homolce, kde je oddělení ARO vyhrazeno pro nejtěžší covid pozitivní pacienty na umělé plicní ventilaci. Jeden z dobrovolníků Tomáš Lešták upřesňuje: „Pracoviště je rozděleno na čistou a špinavou zónu. Pobyt ve špinavé zóně vyžaduje kompletní osobní ochranné pracovní prostředky a je omezen na 4 h. Po celou dobu nejíme, nepijeme, nechodíme na toaletu. K pacientům si bereme ještě další vrstvy ochrany a obličejový štít. Směny jsou dvanáctihodinové a sloužíme i noční. Je to často náročné, spíme málo, ruce od dezinfekce svědí, ale s týmem se udržujeme nad věcí i díky hraničnímu humoru. Dobrovolníkem jsem se stal i proto, že je to skvělá zkušenost a také to beru jako kvalitní praxi.“

V nemocnici Nový Bydžov pomáhá Kristýna Matoušová, která se také přihlásila jako dobrovolník a byla přidělena k dlouhodobě nemocným pacientům, kde vykonává ošetřovatelské práce. A její motivace? „Chtěla jsem pomoci, což mi v této době připadalo jako nejlepší aktivní využití času.“

Viktorie Kubištová, budoucí záchranářka, nastoupila jako dobrovolnice do Karlovarské krajské nemocnice a. s. „Přihlásila jsem se, protože tato pomoc má smysl a v nemocnici chci pracovat po ukončení studia. Nyní pomáhám jako pomocná sestra na Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.“

V Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Teplice, o.z. pracují jako dobrovolníci Aneta Hissenová a Jaroslav Křížek a to na JIP na urgentním příjmu, kde provádějí triáž pacientů. Aneta je ve 3. ročníku oboru Zdravotnický záchranář a pomoci se rozhodla, neboť je v nemocnici velký nedostatek personálu a sama zde pracuje na částečný úvazek jako sanitář. Při své práci často poskytuje i psychickou podporu pacientům. „Lidé jsou často vystrašení a mají obavy, které se snažíme mírnit.“ Jaroslav Křížek k tomu dodává: „Práce mě baví a dělám ji rád.“

Jako jedna z pěti studentů Bc. Veronika Rulíková pomáhá na zdravotnickém operačním středisku ZZS Pardubického kraje. „Vytěžuji informace od krajské hygienické stanice o potřebě odběrů pacientů s podezřením na COVID - 19, koordinuji 3 odběrové týmy, které následně vysílám po celém Pardubickém kraji, aby zajistili odběr těchto pacientů. Činnost vyžaduje práci s mapovými podklady, komunikaci s výjezdovými skupinami a systematické skládání trasy jízdy sanitek.“

Studenti fyzioterapie 1. a 3. ročníku i s pedagožkou Mgr. Martinou Lopotovou, Ph.D., pomáhají v domově seniorů na Hájích.

Budoucí fyzioterapeutky Martina Knedlíková a Bára Keřková jsou dobrovolnicemi v nemocnici v Kadani, kde u vstupu měří teploty a „navigují“ pacienty dál do nemocnice.

Jako dobrovolník v Pelhřimovské nemocnici působí i Leona Linhartová, která pracuje jako "administrátor" v odběrovém stanu, přičemž pomáhá odběrové sestře s administrativními pracemi a dále asistuje při odběrech vzorků na Covid-19 pacientům, kteří k nim přijíždění na nařízení KHS nebo obvodového lékaře. 

Student prvního ročníku Biomedicínského technik, Filip Dvořák pomáhá od začátku nouzového stavu s převodem lidí a rozvozem materiálu na jednotlivá odd. v Oblastní nemocnici Kolín.

Pomáhají i naši studenti u hasičů jako například Ondřej Mezera, který je studentem 3. ročníku oboru Informační a komunikační technologie v lékařství a současně dobrovolným hasičem. Ke své pomoci Ondra doplňuje: „Pomáháme s převozem roušek a desinfekcí a současně díky nízkému početnímu stavu držím stálou službu u hasičů v Hřebči.“

Část studentů pracuje jako dobrovolníci pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy. Studenti mimo jiné pomáhali při cvičném rozkládání vozidla Golem. Úkolem bylo otestovat, zda se do Golemu vejde 12 lůžek (6 na každé straně) v případě pomoci nemocnicím. Dále si skupina zkoušela speciální vůz Atego, který slouží pro evakuaci osob, ale také pro evakuaci kriticky nemocných pacientů z oddělení ARO a JIP.

Další dobrovolníci pomáhají v době nouzového stavu na stanici ZZS Kundratka (Tereza Konopáčová, David Machej, Veronika Vejražková, Matyáš Reindl, Ondřej Seidel, Karel Vyroubal a Martin Pech z VOŠ Trivis Praha).

Pavlína Hrdličková zase pomáhala s koordinací ve městečku pro lidi bez domova.

Timi Petrášek pomáhá v domově důchodců v Kladně a Kateřina Smutná v lékárně v Trutnově.

Maruška Hnátková a Lucka Zelenková zase šijí roušky.

Výčet všech, kteří pomáhají, by byl velmi dlouhý, a proto zde uvádíme jen konkrétní příklady. 

Všem vám bez rozdílu, oboru, ročníku, místa působení, způsobu pomoci velmi děkujeme a jsme nevýslovně hrdí, že jste studenty této fakulty - Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze.

sk
 

Back to Top