Tábor pro děti z Ukrajiny

Datum akce
Místo akce
CIIRC Praha-Dejvice

TÁBOR PRO UKRAJINSKÉ DĚTI – VĚDA DĚTEM

Pedagogové a studenti z katedry přírodovědných oborů FBMI ČVUT a oddělení Kognitivních systémů a neurovědy CIIRCu ČVUT na pracovišti CIIRCu v Praze - Dejvicích připravili v rámci akce Věda dětem program pro 31 ukrajinských dětí seznamující s používáním přístrojové techniky v biologii a medicíně, a s vývojem v oblasti umělé inteligence a robotiky.

Na jednotlivých stanovištích se vystřídaly věkově stejné skupiny vždy spolu s tlumočníkem z řad ukrajinských studentů ČVUT a vyzkoušely si některé pracovní postupy či měření. S velkým nadšením se setkalo stanoviště demonstrující oblast umělé inteligence a komunikace s malým robotem, pro kterého úlohy připravily naše francouzské stážistky Emma Lucas a Melanie Rihouey z ISEN Brest. Na stanovišti optické mikroskopie si děti připravily a pozorovaly vlastní mikroskopické preparáty a na stanovišti biotelemetrických systémů si pod odborným dohledem naměřily zastoupení kostní a svalové hmoty, vody a tuku ve vlastním těle.  

Text a fotografie:
Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., 
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
  
 

Back to Top