Úspěchy týmu Bio-elektromagnetizmu

Datum akce
Místo akce
Kladno

Úspěchy týmu Bio-elektromagnetizmu v soutěžích o nejlepší kvalifikační práce

Ing. Ondřej Fišer, Ph.D., a Ing. Matouš Brunát z týmu Bio-elektromagnetizmu, katedry biomedicínské techniky, Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT uspěli v soutěžích o nejlepší závěrečnou práci.
Ing. Matouš Brunát zvítězil v soutěži Engineering in Medicine and Biology (EMB) Chapteru Československé sekce IEEE o nejlepší diplomovou práci s názvem: „Aplikátor pro regionální hypertermii založený na bázi teorie metamateriálů“, kterou vypracoval pod vedením doc. Ing. Davida Vrby, Ph.D.
Dizertační práce Ing. Ondřeje Fišera, Ph.D. s názvem: „Microwave hyperthermia for treatment of head and neck tumors controlled by non-invasive temperature monitoring based on UWB radar“ byla odbornou porotou vybrána mezi 13 nejlepších prací v soutěži Siemens o nejlepší dizertační práci za rok 2019. 
Školitelem specialistou Ing. Ondřeje Fišera, Ph.D. byl doc. Ing. David Vrba, Ph.D. 

Back to Top