Vojenská policie se představila studentům

Datum akce
Místo akce
Kladno

Dne 5. listopadu 2019 hostila katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI ČVUT příslušníky Vojenské policie. 
Akce se uskutečnila v rámci předmětů Systém a zásady vnitřní bezpečnosti a Prevence a odhalování kriminality. V průběhu poutavé přednášky byla představena organizační struktura, působnost a úkoly Vojenské policie a studenti byli seznámeni s požadavky a přípravou k zařazení do Aktivních záloh Vojenské policie. Zástupci Vojenské policie posléze odpovídali studentům a studentkám na otázky. 
V druhé části byla studentům v prostorách před budovou představena technika, výzbroj a výstroj tohoto sboru, včetně vozidel. 
Akce se uskutečnila v přátelské atmosféře a Vojenské policii fakulta tímto děkuje za zajímavé zpestření výuky.

PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA

Back to Top