XIII. MARTINSKÉ NEONATOLOGICKÉ DNI se zastoupením KBT

Datum akce
Místo akce
Martin

V pořadí již třinácté Martinské neonatologické dni s podtitulem Neonatológia pre prax, které pořádá Jesseniova lekárska fakulta UK Martin a Neonatologická klinika JLF a UN Martin byly podpořeny vyzvanou přednáškou pracovníka Katedry biomedicínské techniky FBMI.
Dr. Kudrna vystoupil s příspěvkem na téma Porovnání časové odezvy nepřímých metod měření výměny plynů.

V rámci konference dále proběhl workshop, kde byla prezentována úloha biomedicínského technika na neonatologickém oddělení, a současně byl propagován studijní program Biomedicínský technik, jehož výuku garantuje Katedra biomedicínské techniky.
 

Back to Top