Záchranáři na Yeti rescue v srdci Orlických hor

Datum akce
Místo akce
Deštné v Orlických horách

O víkendu 4 .- 6. 10. 2019 proběhl druhý ročník záchranářské soutěže Yeti Rescue, kterého se zúčastnily dva týmy Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Akce se konala v obci Deštné v Orlických horách.
Soutěž prověřovala nejen teoretické znalosti soutěžících, ale hlavně jejich praktické dovednosti v rámci poskytování přednemocniční neodkladné péče. Soutěžící studenti museli plnit různorodé úkoly, jako zástavu oběhu spojenou s hypotermií, komplikovaný porod, ale také stavy vyvolané užíváním návykových látek. Na druhé straně se setkali i s dětským pacientem, kde hrála velkou roli jazyková bariéra, ale i přesto bylo nutné správně posoudit zdravotní stav malého pacienta a zaléčit jej jako posádka RZP. Soutěžní týmy byly také prověřovány v problematice operačního řízení, kde musely přijmout a správně vyhodnotit tísňové výzvy a nakonec nechybělo ani hromadné postižení osob při pádu lanovky. V průběhu celé soutěže studenti museli spolupracovat nejen v týmu, ale také za pomoci ostatními složkami IZS – Armádou ČR a Horskou službou ČR. 
Konkurence v soutěži byla veliká. A to jak z řad ostatních vysokých škol, tak i profesionálů, kteří se soutěže účastnili vč. týmů ze zahraničí.

Fakultní tým ve složení Jiří Láska, Lukáš Háze a Dorothea Racková se umístil na nádherném 7. místě a druhý soutěžní tým ve složení Viktorie Kubištová, Michaela Procházková a Kristýna Matoušová na místě 16. z celkových 35 týmů. 

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší fakulty a gratulujeme k umístění! 

Autor: Viktorie Kubištová, Mgr. Pavel Böhm, MBA 
Fotografie: Viktorie Kubištová

Back to Top