Záchranáři trénují na polygonu

Datum akce
Místo akce
ČR

Budoucí záchranáři Fakulty biomedicínského inženýrství trénují na polygonu

Příprava budoucích zdravotnických záchranářů patří mezi ty nejkomplexnější. Studenti během tří let musí zvládnout preklinické a klinické předměty, ale současně i specializované kurzy, které je připraví na jejich povolání.
Ve třetím ročníku studenty čeká mimo zvládnutí sepsání bakalářské práce, Kurzu problematiky CBRNE, i Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace, který letos proběhl v druhé polovině dubna.
I v letošním roce se studenti oboru Zdravotnický záchranář připravovali na zvyšování kompetencí k řízení motorových vozidel s právem předností jízdy za použití výstražného světla modré barvy doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení v nestandardních podmínkách přímo na polygonu. Trénovali krizové brždění, smyky a hlavně jejich správné zvládnutí. K dispozici měli vozidla, která používá ZZS a to VW Transporter, tedy velký sanitní vůz, a osobní vozy různých značek, které ZZS používá v systému rande vous.
Výuka přímo na polygonu studentům ukázala možné chyby, kterých se mohou dopustit při neočekávaném chování vozidla. Po absolvování kurzu obdrželi certifikát, důležitějším výstupem z kurzu jsou však získané dovednosti, které absolventi mohou uplatnit v praxi, a i díky tomu zvládnout případnou krizovou situaci bez újmy na zdraví.

Ke shlédnutí jsou krátké ukázky: video 1, video 2, video 3

Autor: Mgr. Pavel Böhm, MBA – zástupce garanta stud. programu Zdravotnické záchranářství
Foto & video: Jana Pauly
 

Back to Top